Algemene voorwaarden Insight

Algemene voorwaarden Insight

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Regent Insight-app (hierna “Applicatie” genoemd) voor mobiele apparaten die is gemaakt door Regent Mobile Security B.V. (hierna “Serviceprovider” genoemd) als een gratis dienst.

Door de Applicatie te downloaden of te gebruiken, gaat u automatisch akkoord met de volgende voorwaarden. Het is sterk aanbevolen dat u deze voorwaarden grondig leest en begrijpt voordat u de Applicatie gebruikt. Ongeoorloofd kopiëren, wijzigen van de Applicatie, een deel van de Applicatie of onze handelsmerken is ten strengste verboden. Pogingen om de broncode van de Applicatie te extraheren, de Applicatie in andere talen te vertalen of afgeleide versies te maken zijn niet toegestaan. Alle handelsmerken, auteursrechten, databaserechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie blijven eigendom van de Serviceprovider.

De Serviceprovider is toegewijd aan het zorgen dat de Applicatie zo voordelig en efficiënt mogelijk is. Als zodanig behouden zij zich het recht voor om de Applicatie op elk moment en om welke reden dan ook te wijzigen of kosten in rekening te brengen voor hun diensten. De Serviceprovider verzekert u dat eventuele kosten voor de Applicatie of haar diensten duidelijk aan u zullen worden gecommuniceerd.

De Applicatie slaat persoonlijke gegevens op die u aan de Serviceprovider heeft verstrekt om de Dienst te kunnen leveren. Het is uw verantwoordelijkheid om de beveiliging van uw telefoon en toegang tot de Applicatie te behouden. De Serviceprovider raadt ten zeerste af om uw telefoon te jailbreaken of te rooten, wat inhoudt dat softwarebeperkingen en -beperkingen worden verwijderd die zijn opgelegd door het officiële besturingssysteem van uw apparaat. Dergelijke acties kunnen uw telefoon blootstellen aan malware, virussen, schadelijke programma’s, de beveiligingsfuncties van uw telefoon compromitteren en kunnen ertoe leiden dat de Applicatie niet correct of helemaal niet functioneert.

Houd er rekening mee dat de Applicatie gebruikmaakt van diensten van derden die hun eigen Algemene voorwaarden hebben. Hieronder vindt u de links naar de Algemene voorwaarden van de externe dienstverleners die door de Applicatie worden gebruikt:

Houd er rekening mee dat de Serviceprovider geen verantwoordelijkheid neemt voor bepaalde aspecten. Sommige functies van de Applicatie vereisen een actieve internetverbinding, die kan worden geleverd via Wi-Fi of door uw mobiele netwerkaanbieder. De Serviceprovider kan niet verantwoordelijk worden gehouden als de Applicatie niet op volle capaciteit functioneert door gebrek aan toegang tot Wi-Fi of als u uw datalimiet heeft overschreden.

Als u de applicatie buiten een Wi-Fi-gebied gebruikt, moet u er rekening mee houden dat de overeenkomstvoorwaarden van uw mobiele netwerkaanbieder nog steeds van toepassing zijn. Bijgevolg kunt u kosten in rekening worden gebracht door uw mobiele aanbieder voor het gebruik van gegevens tijdens de verbinding met de applicatie, of andere kosten van derden. Door de applicatie te gebruiken, aanvaardt u de verantwoordelijkheid voor dergelijke kosten, inclusief roamingkosten voor gegevens als u de applicatie buiten uw thuisgebied (dwz regio of land) gebruikt zonder dataroaming uit te schakelen. Als u niet de betaler van de factuur bent voor het apparaat waarop u de applicatie gebruikt, wordt ervan uitgegaan dat u toestemming heeft gekregen van de betaler van de factuur.

Evenzo kan de Serviceprovider niet altijd verantwoordelijk worden gehouden voor uw gebruik van de applicatie. Zo is het uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat uw apparaat opgeladen blijft. Als uw apparaat leeg raakt en u geen toegang heeft tot de Service, kan de Serviceprovider niet verantwoordelijk worden gehouden.

Wat betreft de verantwoordelijkheid van de Serviceprovider voor uw gebruik van de applicatie, is het belangrijk op te merken dat hoewel zij zich inspannen om ervoor te zorgen dat deze te allen tijde up-to-date en nauwkeurig is, zij afhankelijk zijn van derden om informatie aan hen te verstrekken, zodat zij deze beschikbaar kunnen stellen aan u. De Serviceprovider aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, direct of indirect, dat u ervaart als gevolg van het volledig vertrouwen op deze functionaliteit van de applicatie.

De Service Provider kan op een gegeven moment de applicatie willen bijwerken. De applicatie is momenteel beschikbaar volgens de vereisten voor het besturingssysteem (en voor eventuele aanvullende systemen waar ze besluiten om de beschikbaarheid van de applicatie naar uit te breiden) kan veranderen, en u zult de updates moeten downloaden als u de applicatie wilt blijven gebruiken. De Service Provider garandeert niet dat ze de applicatie altijd zullen bijwerken zodat deze relevant is voor u en/of compatibel is met de specifieke versie van het besturingssysteem geïnstalleerd op uw apparaat. Echter, u stemt ermee in om altijd updates van de applicatie te accepteren wanneer deze aan u worden aangeboden. De Service Provider kan ook willen stoppen met het aanbieden van de applicatie en het gebruik ervan op elk moment beëindigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Tenzij ze u anders informeren, zullen bij beëindiging van het gebruik van de applicatie (a) de rechten en licenties die aan u zijn verleend in deze voorwaarden eindigen; (b) moet u stoppen met het gebruik van de applicatie, en (indien nodig) deze van uw apparaat verwijderen.

Wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden

De Service Provider kan hun Algemene Voorwaarden periodiek bijwerken. Daarom wordt u geadviseerd om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. De Service Provider zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen door de nieuwe Algemene Voorwaarden op deze pagina te plaatsen.

Deze algemene voorwaarden zijn van kracht vanaf 2024-04-26

Neem contact met ons op

Als u vragen of suggesties heeft over de Algemene Voorwaarden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de Service Provider op support@regentmobile.nl.

Hoofdmenu Regent Mobile

 088-9900106
 helpsdesk@regentmobile.nl