Meldkamer – PAC

Meldkamer - PAC

Als het gaat om de beveiliging van uw mobiele objecten biedt Regent Mobile verschillende mogelijkheden.
Bij veel van deze oplossingen is de koppeling met een gecertificeerde PAC meldkamer vereist. Regent Mobile kent een tweedeling als het gaat om aansluitingen op haar meldkamer:
– Een passieve aansluiting geeft opvolging door de meldkamer na een melding vanuit de klant zelf.
– Een actieve aansluiting wordt 24/7 door de meldkamer gemonitord waarbij alarmmeldingen vanuit de Regent Mobile systemen direct worden opgevolgd.

Secure Service

In het geval van de actieve opvolging wordt er een ‘Secure Service’ certificaat uitgegeven. Dit certificaat staat voor de bevestiging van installatie van een volgsysteem in het beveiligde object en de actieve opvolging van alarmmeldingen.

.

Hoofdmenu Regent Mobile

 088-9900106
 helpsdesk@regentmobile.nl