Privacy verklaring Insight

Privacybeleid Insight

Dit privacybeleid is van toepassing op de Regent Insight-app (hierna “Applicatie” genoemd) voor mobiele apparaten die is gemaakt door Regent Mobile Security B.V. (hierna “Serviceprovider” genoemd) als een gratis dienst. Deze service is bedoeld voor gebruik “AS IS”.

Verzameling en gebruik van informatie

De Applicatie verzamelt informatie wanneer u deze downloadt en gebruikt. Deze informatie kan onder meer omvatten:

  • Het Internet Protocol-adres van uw apparaat (bijv. IP-adres)
  • De pagina’s van de Applicatie die u bezoekt, de datum en tijd van uw bezoek, de tijd die u op die pagina’s doorbrengt
  • De tijd die u doorbrengt op de Applicatie
  • Het besturingssysteem dat u gebruikt op uw mobiele apparaat

De Applicatie verzamelt de locatie van uw apparaat, wat de Serviceprovider helpt uw bij benadering geografische locatie te bepalen en deze te gebruiken op de volgende manieren:

  • Geolocatiediensten: De Serviceprovider maakt gebruik van locatiegegevens om functies zoals gepersonaliseerde inhoud, relevante aanbevelingen en op locatie gebaseerde diensten te bieden.
  • Analyse en verbeteringen: Geaggregeerde en geanonimiseerde locatiegegevens helpen de Serviceprovider om gebruikersgedrag te analyseren, trends te identificeren en de algehele prestaties en functionaliteit van de Applicatie te verbeteren.
  • Diensten van derden: Periodiek kan de Serviceprovider geanonimiseerde locatiegegevens verzenden naar externe diensten. Deze diensten helpen hen bij het verbeteren van de Applicatie en het optimaliseren van hun aanbod.

De Serviceprovider kan de door u verstrekte informatie gebruiken om u van tijd tot tijd te contacteren voor belangrijke informatie, vereiste meldingen en marketingpromoties.

Voor een betere ervaring kan de Serviceprovider tijdens het gebruik van de Applicatie van u verlangen dat u bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt, waaronder maar niet beperkt tot e-mailadres, telefoonnummer, adres, postcode, voornaam en achternaam. De informatie die de Serviceprovider vraagt, wordt door hen bewaard en gebruikt zoals beschreven in dit privacybeleid.

Toegang van derden

Alleen geaggregeerde, geanonimiseerde gegevens worden periodiek naar externe diensten verzonden om de Serviceprovider te helpen de Applicatie en hun service te verbeteren. De Serviceprovider kan uw informatie delen met derden op de manieren die worden beschreven in deze privacyverklaring.

Houd er rekening mee dat de Applicatie gebruikmaakt van diensten van derden die hun eigen privacybeleid hebben met betrekking tot de verwerking van gegevens. Hieronder vindt u de links naar het privacybeleid van de externe serviceproviders die door de Applicatie worden gebruikt:

De Serviceprovider kan gebruikers verstrekte informatie en automatisch verzamelde informatie openbaar maken:

  • zoals vereist door de wet, zoals om te voldoen aan een dagvaarding of soortgelijk juridisch proces;
  • wanneer zij te goeder trouw geloven dat openbaarmaking noodzakelijk is om hun rechten te beschermen, uw veiligheid of de veiligheid van anderen te beschermen, fraude te onderzoeken of te reageren op een verzoek van de overheid;
  • met hun vertrouwde dienstverleners die namens hen werken, geen onafhankelijk gebruik maken van de informatie die wij aan hen bekendmaken en hebben ingestemd met het naleven van de regels zoals uiteengezet in deze privacyverklaring.

Opt-outrechten

U kunt alle verzameling van informatie door de Applicatie eenvoudig stopzetten door deze te deïnstalleren. U kunt de standaard deïnstallatieprocessen gebruiken die beschikbaar kunnen zijn als onderdeel van uw mobiele apparaat of via de mobiele applicatiemarkt of het netwerk.

Beleid inzake gegevensbewaring

De Serviceprovider zal gebruikers verstrekte gegevens bewaren zolang u de Applicatie gebruikt en voor een redelijke periode daarna. Als u wilt dat zij gebruikers verstrekte gegevens die u via de Applicatie heeft verstrekt, verwijderen, neem dan contact met hen op via support@regentmobile.nl en zij zullen binnen een redelijke termijn reageren.

Kinderen

De Service Provider gebruikt de Applicatie niet om bewust gegevens te verzamelen van of te adverteren naar kinderen jonger dan 13 jaar.

De Applicatie richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. De Service Provider verzamelt niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van kinderen jonger dan 13 jaar. In het geval dat de Service Provider ontdekt dat een kind jonger dan 13 jaar persoonlijke informatie heeft verstrekt, zal de Service Provider deze informatie onmiddellijk van hun servers verwijderen. Als u een ouder of voogd bent en u bent zich ervan bewust dat uw kind ons persoonlijke informatie heeft verstrekt, neem dan contact op met de Service Provider (support@regentmobile.nl) zodat zij de nodige maatregelen kunnen nemen.

Veiligheid

De Service Provider maakt zich zorgen over het beschermen van de vertrouwelijkheid van uw informatie. De Service Provider biedt fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om de informatie te beschermen die de Service Provider verwerkt en onderhoudt.

Wijzigingen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om welke reden dan ook. De Service Provider zal u op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de Privacyverklaring door deze pagina bij te werken met de nieuwe Privacyverklaring. U wordt geadviseerd om regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen, aangezien voortgezet gebruik wordt beschouwd als goedkeuring van alle wijzigingen.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 2024-04-26

Uw Toestemming

Door de Applicatie te gebruiken, stemt u in met de verwerking van uw informatie zoals beschreven in deze Privacyverklaring, zowel nu als gewijzigd door ons.

Contacteer Ons

Als u vragen heeft over privacy tijdens het gebruik van de Applicatie, of vragen heeft over de praktijken, neem dan contact op met de Service Provider via e-mail op support@regentmobile.nl.

Hoofdmenu Regent Mobile

 088-9900106
 helpsdesk@regentmobile.nl