Visie

Visie

De standaard in connecting mobile assets

Regent Mobile biedt verschillende platformen waarbij gebruikersgemak, compatibiliteit met bestaande hardware en/of software en slimme algoritmen de basis vormen voor data analyse vanuit een uiteenlopend palet mobiele objecten.

Deze systemen zijn onmisbaar voor organisaties die dagelijks actief sturen op informatie uit hun assets en bieden een voorsprong op het gebied van locatie/service management, fleet management, planning, CO2 prestatieladder, cost of ownership en aankoopbeleid.

Dagelijkse ontwikkeling zorgt voor een constante uitbreiding van compatible hardware, nieuwe software features en koppelingen met externe paketten. Regent Mobile vormt hiermee de standaard als het gaat om connecting mobile assets.

Hoofdmenu Regent Mobile

 088-9900106
 helpsdesk@regentmobile.nl